Gerson Digital : Poland

RKD STUDIES

Bibliography - I/J

The Illustrated Bartsch (1978-)
W.L. Strauss a.o., The illustrated Bartsch, New York [NY] [etc.] 1978-

Iorga 1930
N. Iorga, Domni români după portrete şi fresce contemporane (Romanian Princes after Contemporary Portraits and Frescoes), Sibiu 1930

Iskierski 1931
S. Iskierski, Katalog Galerji obrazów Pałacu w Łazienkach w Warszawie, Warsaw 1931 [copy in the library of the RKD annotated by dr. C. Hofstede de Groot]

Iwanoyko 1956
E. Iwanoyko, 'Portret Salomona Giesego, Rajcy Gdańskiego, Pędzla Adolfa Boya', Biuletyn Historii Sztuki 18 (1956), no. 2, pp. 287-294

Iwanoyko 1957
E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, Poznań 1957

Iwanoyko 1963
E. Iwanoyko, Gdański okres Hansa Vredemana de Vries : studium na temat cyklu malarskiego z ratusza w Gdańsku (Seria Historia Sztuki – No. 1) Poznań 1963

Iwanoyko 1976
E. Iwanoyko, Apoteoza Gdańska. Program Ideowy Malowidel Stropu Wielkiej Sali Rady w Gdańskim Ratuszu Glównegu Miastu, Gdańsk 1976 (English summary, pp. 84-86: Apotheosis of Gdańsk. The Ideological Plan of the Ceiling Paintings in the Great Council Chamber of the Main Town Hall in Gdańsk; German summary, pp. 87-89: Apotheose von Gdańsk. Das ideelle Programm der Deckengemälde des grossen Ratssaals im Hauptstädtischen Rathaus zu Gdańsk)

Iwanoyko 1978
E. Iwanoyko, 'Interpretacy niektórych elementów wystroju wielkiej sali Rady w Ratuszu Gdańskie', Gdańskie Studia Muzealne 2 (1978), pp. 9-24 (English summary, p. 23-24: The Interpretation of Certain Elements of the Interior Decorations in the Gdańsk Town Hall Great Council Chamber)

Iwanoyko 1986
E. Iwanoyko, Sala Czerwona ratusza gdańskiego, Wrocław [etc.] 1986

Iwicki 2001
Z. Iwicki, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001

Izergina 1960
A.Н.Изергина, Немецкая , немецкая живопись XVII века (German painting of the 17th century), Leningrad [etc.] 1960

Jabłońska 2012
J. Jabłońska, 'Tryptyk Opłakiwania Jeana Bellegambe’a ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie', Quart 2 (24)/2012, pp. 29–44.

Jakrzewska/Fabiani-Madeyska/Pelczar 1955
Z. Jakrzewska, I. Fabiani-Madeyska and M. W. Pelczar, Portrety I sceny polskie w sztychac, (Biblioteka Gdańska, Seria katalogów i bibliografii, ISSN 0519-8097 ; Seria graficzna ; No. 4), Gdańsk 1955

Jakrzewska-Śnieżko 1974
Z. Jakrzewska-Śnieżko, Widok Gdańska Antoniego Möllera z konca XVI w. (Anton Möller's view of Gdańsk from the end of the sixteenth century), Libri Gedanenses, vol. 5-6 (1974), (English summary, p. 26: Antoni Möller's Drawings of Gdańsk of the End of the XVIth Century; German summary, pp. 27-28: Antoni Möllers Ansicht von Gdańsk am Ende des 16. Jahrhunderts)

Jasińska 2003
A. Jasińska, Malarstwo Obce w zbiorach Collegium Maius. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katalog, tom II / Foreign paintings in the collection of the Collegium Maius. Jagiellonian University Museum. Catalogue, volume II, Cracow 2003

Juszczak/Małachowicz 1998
D. Juszczak and H. Małachowicz, Galeria Lanckorońskich. Obrazy z daru Profesor Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Warsaw 1998

Juszczak/Małachowicz 2013
D. Juszczak and H. Małachowicz, The Royal Castle in Warsaw : a complete catalogue of paintings c. 1520 - c. 1900 (2 vols.), Warsaw 2013


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree