Gerson Digital : Poland

RKD STUDIES

Bibliography - P

Pałubicki 2008
J. Pałubicki, ‘Hans Vredeman de Vries w Gdańsku w latach 1591–1596’, in : Album Amicorum - między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu, Toruń 2008, pp. 231-256

Pałubicki 2009
J. Pałubicki, Malarze Gdańscy : malarze, szklarze, rysownicy i rytownicy w okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych (2 vols.), Gdańsk 2009

Papi 2011
G. Papi, ‘Jesús entre los doctores’, in: José Milicua, Javier Portús en Gabriele Finaldi (eds.), cat. El joven Ribera, Madrid (Museo del Prado), 2011

Paris 1933
Cat. Sobieski. Roi de Pologne (d’après les estampes de l’époque), Paris (Bibliothèque Polonaise) 1933

Pasierb 1957
J. St. Pasierb, 'Problemy biografii Hermana Hana' (problems of the biography of Hermann Han), Biuletyn Historii Sztuki 19 (1957), no. 2, pp. 151-155 (with French summary, p. 155: probléme biographique de Herman Han)

Pasierb 1968
J. St. Pasierb, 'Temat pokłonu pasterzy w twórzosci Hermana Hana' (The theme of the adoration of the Shepherds in the work of Herman Han), in: Sarmatia artistica. Księga pamiątkowa ku Czi Professora Władysława Tomkiewicza (sarmatia artistica. Festschrift for professor Władysław Tomkiewicz), Warsaw 1968, pp. 63-72

Pasierb 1974
J. St. Pasierb, Malarz gdański Herman Han (The Danzig painter Herman Han), Warsaw 1974

Pauwels 1984
H. Pauwels, Inventariscatalogus van de oude schilderkunst (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België), Brussels 1984

Pérez Sánchez/Spinosa 1978
A.E. Pérez Sánchez and N. Spinosa, L' opera completa del Ribera, Milan 1978

Pérez Sánchez/Spinosa 1992
A.E. Pérez Sánchez and N. Spinosa, cat. Jusepe de Ribera, 1591-1652, New York (Metropolitan Museum of Art) 1992

Petkau/Block 2007
V. Petkau and P. Block, Das Blockbuch, 2007 (privately published by authors)

De Piles 1796
F. de Piles, Voyage de deux Français en Allemagne, Danemark, Suéde, Russie et Pologne, fait en 1790-1792, vol. 5, Paris 1796

Pocheć-Perkowska 1983
T. Pocheć-Perkowska, cat. Portrety Jana III Sobieskiego i jego rodziny : katalog wystawy z okazji 300-lecia Wilanowa, Warsaw (Muzewum Narodowe) 1983

Przyboś 1988
A. Przyboś (ed.), Die Reise des Kronprinzen Wladyslaw Wasa in die Länder Westeuropas in den Jahren 1624–1625, München 1988

Przylicki 2013
K. Przylicki, Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013

Przylicki 2013-A
K. Przylicki, 'Lot z córkami – manierystyczny pejzaż Martena I van Valckenborcha w zbiorach artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL, in: Roczniki Humanistyczne 61 (2013), no. 4 (in print).

Przypkowski 1939
T. Przypkowski, ‘Bogdan i Krzysztof Lubienieccy’, Prace Komisji Historii Sztuki, 8 (1939) no. 1, pp. 2-105

Puciata-Pawłowska 1960
J. Puciata- Pawłowska, ‘Z dziejów stosunków artystycznych Torunia i Gdańska w XVI I XVII wieku’ (From the history of artistic contacts of Toruń and Gdańsk in the sixteenth and seventeenth century), Teka Komisji Historii Sztuki I (Towarzystwo naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, vol. 8, pt. 1) 1959, pp. 141-238 (French summary, pp. 235-238: Contributions aux relations artistiques entre Toruń et Gdańsk au XVIe et XVIIe siècles.)

Purc-Stępniak 2012
B. Purc-Stępniak, Sąd ostateczny Hansa Memlinga : między uczoną teologią a pobożną filozofią, Cracow 2012


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree