Gerson Digital : Poland

RKD STUDIES

Bibliography - Z

Zabuska 2000
K. Zabuska, Straty wojenne. Kolekcja Jacoba Kabruna / Wartime Losses. Jacob Kabrun’s Collection (3 vols.), Poznań 2000.

Zamoyski 1987
A. Zamoyski, 'The Apollo Portrait: Andrew Ciechanowiecki', Apollo July 1987

Zasławska 2004
D.N. Zasławska, ‘Martwa natura z wiewiórką Andreasa Stecha ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku’, Ikonotheka, vol. 17, 2004, pp. 67-87

Zasławska 2005
D.N. Zasławska, 'The Floral Still Lifes of Andreas Stech', Acta historiae artium Balticae 1 (2005), pp. 101-137

Ziemba 1990
A. Ziemba, 'Die Auferweckung des Lazarus’ von Carel Fabritius in Warschau', Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 29 (1990), pp. 81–110

Ziemba 1996
A. Ziemba, 'Stanisława Augusta holenderski ‚pochop’. Obrazy holenderskich mistrzów XVII wieku w kolekcji królewskiej', in: De gustibus. Studia ofiarowane przez przyjaciół Tadeuszowi Stefanowi Jaroszewskiemu, Warsaw 1996, pp. 41–52

Ziemba 1998
A. Ziemba,' Dwa obrazy z kolekcji Lanckorońskich: Rembrandt i Bol', Ikonotheka 13 (1998), pp. 11–24

Ziemba 1999

A. Ziemba, Obrazy Rembrandta w Polsce, in: Kozak/Ziemba 1999, ), pp. 62–68

Ziemba 2002
A. Ziemba,' Internationalism and a pluralism of taste', Winters (2002), pp. 45–58

Ziemba 2004
A. Ziema, The Low Countries and Poland: a history of artistic connections, Codart Courant 8 (2004), pp. 13-16

Ziemba 2006
A. Ziemba, Two (new) Rembrandts in Warsaw, CODART Courant 12 (2006), pp. 8-9

Ziemba 2007
A. Ziemba (ed.), Rubens, van Dyck, Jordaens. Malarstwo flamandzkie doby Rubensa, van Dycka i Jordaensa 1608–1678, Warsaw 2007

Ziemba 2012
A. Ziemba, '<Modus rusticus> portretu holenderskiego jako model tożsamościowy obywateli Republiki Niderlandzkiej: obraz Govaerta Flincka w Muzeum Narodowym w Warszawie / <Modus rusticus> as a Model of Dutch Social Identity In Seventeenth–Century Dutch Portrait Painting: A Painting by Govaert Flinck in the National Museum in Warsaw', Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria / Journal of the National Museum in Warsaw. New Series 1 (37), pp.189–211; (eng.) pp. 212–226

Zimmer 1967
J. Zimmer, Joseph Heintz der Ältere als Maler (1564-1609), Heidelberg 1967 (dissertation University of Heidelberg 1 june 1967)

Zimmer 1971
J. Zimmer, Joseph Heintz der Ältere als Maler, Weissenhorn 1971

Żmuda-Liszewska 1979
K. Żmuda-Liszewska, ‘Trzy portrety Polskich professorów z XVII w. w zbiorach holenderskich’, Biuletyn Historii Sztuki 41 (1979), no. 4, pp. 339-346

Żygulski 1965
Z. Żygulski,Rembrandt's “Lisowcyck“: a study of costume and weapons‘, Bulletin du Musée National de Varsovie 6 (1065), no. 2-3, pp. 42-67

Żygulski 1978
Z. Żygulski, Musée National de Cracovie: Collections Czartoryski, Warsaw 1978

Żygulski 2000
Z. Żygulski, ‘Further battles for the Lisowczyk (Polish Rider) by Rembrandt’, Artibus et historiae 41 (2000), pp. 197-205

Żywirska 1954
M. Żywirska, ‘Saliny Wielickie w Sztychach Wilhelma Hondiusa’, Biuletyn Historii Sztuki 16 (1954), no. 4, pp. 420-432


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree